Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

 

 


Naša organizácia ZO Jovice

 

  Obec Jovice leží na východe Slovenska v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km juhozápadne od mesta Rožňava, pod úpätím Silickej planiny. Je to malá obec so 714 obyvateľmi. Naša ZO bola založená 26.2.2010. Začali sme s desiatimi členmi, celkovo od nuly, lebo u nás chovatelia už dlhé roky neboli organizovaný. Prvý rok bol veľmi náročný, vedenie ani chovatelia nemali žiadne skúsenosti. Skúsenosti sme získavali od iných chovateľov, z návštev búrz a výstav.

       V roku 2010 sme mali 16 členov a od nového roku  2011 sme sa rozrástli o 11 členov. Naša ZO mala v roku 2012 26 členov,  v roku 2013 bolo 35 členov, v roku 2014 bolo 44 členov. Aktuálny stav v roku 2015 je 37 členov.

                                                                                                                                               


 Počet a druhy registrovaných zvierat ZO Jovice 2015

 

 


 SPRÁVA ČINNOSTI ZO SZCH JOVICE 2012

 SPRÁVA ČINOSTI ZO SZCH JOVICE 2013

 SPRÁVA ČINOSTI ZO SZCH JOVICE 2014

 

                                                                                                                                                                                   

Publikácie o našej činnosti:

 

V. Miestna výstava zvierat  s medzinárodnou  účasťou  na Hornom Gemeri       ( Chovateľ, 2/2016)

 

  Už tradične každoročne druhý novembrový víkend v  Joviciach pri Rožňave sa v dňoch 6.-8. novembra 2015 uskutočnila V. Miestna výstava zvierat s medzinárodnou účasťou. Usporiadateľom výstavy bola ZO SZCH Horný Gemer     ( do roku 2014 ZO  Jovice). Na našej výstave sa zúčastnilo 78 vystavovateľov, z toho 27 maďarských klubov z Ózdu, Jászárokszállásu a Egru. V tomto roku sme mali možnosť prvý krát privítať aj priateľov z Rumunska z mesta Marghita, odkiaľ vystavovali  siedmi chovatelia. Okrem našich 19-tich členov sa výstavy zúčastnilo 25 vystavovateľov aj zo Slovenska. Prišli priatelia zo ZO Veľká Ida, ZO Čerenčany, ZO Fiľakovo, ZO Spišské Bystré, ZO Spišská Belá, ZO Revúca, ZO Hranovnica.

   Vystavovatelia priniesli do Jovíc širokú škálu druhov a farebných rázov, spolu 579 zvierat. Bolo medzi nimi 219 holubov, 190 hydiny a 170 králikov. Pre asi tisícku vystavovateľov a návštevníkov bol vydaný profesionálne spracovaný katalóg, ktorý okrem základných údajov o výstave presne podchytil aj prácu posudzovateľského tímu, ktorý bol tiež medzinárodný a ktorích delegovali SZCH a MGKSZ v troch kategóriách. Kategóriu Holuby posudzovali : Peter Dudžák z Nálepkova, Lippai Sándor z Edelény (H), Gulyás Alajos z Jászárokszállás(H), Montvai Csaba z Eger(H) a Máté Csaba z Noszvaj(H). Kategóriu Králiky posudzovali: Pavol Blaško zo Šrby a Štefan Forberger zo Spišskej Novej Vsi. Kategóriu  Hydina posudzovali: Cyril Kavulič a Ing. Marek Gura zo Spišskej Novej Vsi. Aj touto cestou chceme poďakovať ich posudzovateľskú prácu.

  Čestným  hosťom pri odovzdaní cien boli Pavol  Burdiga primátor mesta Rožňavy a Ing. Eduard Šelleng tajomník OV SZCH Poprad. Celkovým víťazom výstavy v Joviciach sa stal Gulyás Alajos (H) s holubom Maďarským brčkáňom bielym, ktorý zároveň zvíťazil v kategórii Holuby spolu s Benyhe Attilom (H) s holubom Székesfehérvárským kotrmeliakom. Čestné ceny v kategorii Holuby dostali: Krajlik Jozef s Maďarským obrom, Micsonai Lásyló (H) s Texanom, Longauer Zoltán s Gigantom homér, Veres László(H) s Lahore, Tóth Ferenc (H) a Pál Ján s Kingom, Ladislav Slíž s Maďarským gazdovským papučatým , Peták László  (H) s Čepelským vysokoletúňom a Balázs Szabolcs (H) s Rumunským dvojvrkočatým kotrmeliakom. Víťazom kategórie Hydina sa stal Daniel Fakla s Brahmankou zdr. modrou jarabičiou. Čestné ceny obdržali: Fajtl Jaroslav s Amroxom, Balta Július s Velsumkou, Straka František s Wyandotkou zdr. striebornou vlnitou a Laciak Milan s Landénskou husou. Medzi králikmi zvíťazil Levčák Ján s Belgickým obrom albín a Sopoian Marius (RU) s Novozélandským bielým. S čestnými cenami sa museli uspokojiť tentoraz : Miroslav Mandelík s Francúzkym baranom bielim a Zdr. baranom, Očenáš Miloš s Veľkým svetlým strieborným, Ziman Ivan a Balta Július s Činčilou velkou a Gábriš Jozef s kolekciou Rex biely. Na výstave dostali na pamiatku  Diplom -pamätný list i vystavovatelia , ktorí neboli ocenení.

    O vystavovateľov, hostí a návštevníkov sa snažili vzorne postarať členovia usporiadajúceho ZO , a dúfame že sa to podarilo a budú mať pekné spomienky na  našu výstavu ,a že sa stretneme znovu o rok. Vedenie  ZO SZCH Horný Gemer ďakuje všetkým vystavovateľom, aktívnym  členom a sponzorom, bez ktorích by podobné akcie nemohli byť uskutočnené.

     Ako sme to  už uviedli , bola to už naša V. výstava. Možno je čas v krátkosti bilancovať našu doterajšiu činnosť.

    Členovia našej ZO väčšinou  pochádzajú z regiónu Gemera okolia Rožňavy, údolia rieky Slanej, kde radi žijeme a zanietenci  venujú všetok svoj volný čas našej záľube, chuvateľstvu. Naša ZO je ešte dosť  mladá organizácia, veď máme za sebou len päť rokov fungovania. Naša ZO SZCH Horný Gemer ( do roku 2014 pod menom ZO Jovice) bola založená v roku 2010, ale odhodlanie vedenia a niektorích veľmi aktívnych členov už prinášajú výsledky.

    Už po roku fungovania sme organizovali prvú našu výstavu, a hneď s medzinárodnou účasťou, vďaka priateľov z Ózdu. Naše kontakty smerom na Maďarsko sme rozširovali ďalej, a už v druhom roku k nám prišli aj chovatelia z Egru a Jászárokszálásu. Od tej doby sa pravidelne zúčastňujeme vzájomne na našich výstavách. Od roku 2014 sme rozšírili naše aktivity smerom na Rumunsko s tamojšou organizáciou z mesta Marghita. Okrem zahraničných kluboch samozrejme máme dobré styky aj s klubmi zo Slovenska. Musím spomenuť  ZO Veľká Ida, Čerenčany, Fiľakovo, Revúca, Spišské Bystré, Štrba. Na naše výstavy sa snažíme pozvať každý rok nejakú osobnosť, aby sme zvýšili prestíž našej výstavy. V minulých rokoch naše pozvanie prijali Zsolt Simon, poslanec NR SR, Urner Antal , predseda MGKSZ, Pavol Burdiga , primátor mesta Rožňavy. Okrem účasti na miestnych  výstavách  sa prezentujeme pravidelne každoročne   aj  na  všetkých celoštátnych výstavách. V roku 2010 sme vr ámci našej ZO sme založili súťaž „ Chovateľ roka“, kde na konci roka vyhodnocujeme podľa určitých kritérií celoročné výsledky našich členov. Podobnú súťaž vyhlásil OV SZCH Poprad  „Najlepší chovateľ“ v roku 2012, kde naši chovatelia každoročne získavali popredné umiestnenia.

  U nás medzi  chovateľmi sa už stáva peknou tradíciou, že pri svojich rodinných , pracovných povinnostiach a oddanej starostlivosti o svoje zvieratá považujú za dôležité v lete zorganizovanie neformálnych stretnutí chovateľov. Aj napriek zaneprázdneniu si chovatelia radi nájdu čas na to , aby sa stretli so svojimi známymi, priateľmi a chovateľmi z blízkeho alebo ďalekého okolia. Takúto príležitosť na neformálne priateľské stretnutie poskytujeme u nás každoročne v júli. V tomto roku bolo to už piate stretnutie. Náš zámer je vždy jednoznačný: poskytnúť príjemný priestor a vytvoriť dobrú atmosféru pre chovateľov na voľné debaty pri dobrom jedle a občerstvení.

   Na záver ešte chceme upozorniť  na našu webstránku (www.szchzojovice.estránky.sk). V roku 2012 sme ju založili s cieľom prezentovať našu činnosť a informovať našich členov ale aj verejnosť o našich plánovaných akciách. Snažíme sa aby stránka bola vždy aktuálna  a čerstvá.

 

Vedenie ZO SZCH Horný Gemer, december 2015.

 

  

  

 

Oblastná výstava zvierat s medzinárodnou účasťou v Joviciach
 
    
V Joviciach pri Rožňave sa v dňoch 8-10. novembra 2013 v rámci XVIII. Oblastnej výstavy OV Poprad uskutočnila III. Miestna výstava s medzinárodnou účasťou. Usporiadateľom výstavy bola ZO SZCH v Joviciach. V miestnom kultúrnom dome sa zišlo 81 vystavovateľov, z toho 25 z maďarských klubov z Ózdu, Jászárokszálásu a Egru. OV z Košíc zastupovali vystavovatelia zo ZO Veľká Ida, OV Rimavská Sobota ZO Čerenčany a ZO Klenovec,  Oblastný výbor z Popradu ZO Svit, ZO Štrba, ZO Spišská Belá, ZO Revúca a ZO Spišské Bystré.  Čestným hosťom pri otvorení výstavy bol predseda maďarského zväzu chovateľov MGKSZ Antal Uhrner. Pri otvorení výstavy bol taktiež prítomný Michal Pavela, predseda OV Poprad a starosta obce Jovice František Barci. Vystavovatelia priniesli do Jovíc spolu 606 zvierat. Bolo medzi nimi 318 holubov,
124 kusov hydiny a 164 králikov. Pre vystavovateľov a návštevníkov, ktorých bolo asi 600, bol vydaný profesionálne spracovaný katalóg, ktorý okrem základných údajov o výstave presne podchytil aj prácu posudzovateľov, ktorých delegoval Slovenský zväz chovateľov v troch kategóriách. Kategóriu Holuba posudzovali: Peter Dudžák z Nálepkova, Pavol Kováčik z Mojmíroviec a Ivo Podberský st. tiež z Mojmíroviec. Kategóriu Králiky posudzovali: Pavel Blaško zo Štrby, Ľudovít Lešňák z Letanoviec, Štefan Forberger zo Spišskej Novej Vsi a Marcel Hudák z Popradu. Kategóriu Hydina posudzovali: Cyril Kavulič z Jamníka, Ing. Marek Gura zo Spišskej Novej Vsi, Michal Kalafút z Kežmarku a Martin Miščík zo Sabinova. Celkovým víťazom výstavy v Joviciach sa stal Michal Pavela st. s kolekciou 5 ks Pomoránskeho hrvoliaka, ktorý zároveň zvíťazil v kategórii Holuby. Víťazom kategórie Hydina sa stal Martin Josko z Veľkého Slavkova s Brahmankou jarabičiou veľkou. V kategórii Králiky zvíťazil Jozef Krajlik z Jovíc so svojim belgickým oborom divosfarbeným. Ceny odovzdávali: predseda OV Poprad Michal Pavela, tajomník OV Poprad Ing. Eduard Šeleneg a predseda ZO Jovice Jozef Krajlik. V týchto troch kategóriách boli udelené aj čestné ceny. Tieto obdržali: v kategórii Hydina  MVDr. Ján Kženzakovič s Vyandotkou oranžovokrkou, Igor Tomčík s Austrálopkou veľkou, Jaroslav Fajtl s Amroxom, Ján Šedivý s Hemšírom, Igor Tomčík s Austrálopkou. Čestné ceny v kategórii Holuby dostali: Csaba Máté s Texanom, Ferenc Tóth s Kingom strieborným, Ján Pál s Kingom kapratým, István Marosi s Anglickým hrvoliakom bielym, Dániel Szuhár s Pávikom indickým modrým, Alajos Gulyás s Pávikom indickým červeným a Brčkáňom červeným šimeľom, Károly Botos s Brčkáňom červeným, László Peták s Maďarským vysokoletúnom, Attila Benyhe s Čepelským vysokoletúnom, Miroslav Hutník s Gigantom homér šimelom - kolekciou, František Straka s Košickým vysokoletúnom - kolekciou, János Patvaros s Dazingským letúnom - kolekciou, Michal Pavela ml. so Slovenským hrvoliakom modrým bielopásavým - kolekciou. Čestné ceny za králiky získali: Ján Levčák za Belgického obra bieleho, Štefan Hanušťák za Nemeckého obrovitého strakáča, Pavel Blaško zs Činčilu veľkú, Jaromír Zoričák za Viedenského modrého, Gyula Szántó zs Viedenského sivomodrého, Rastislav Tomala za Novozélandského červeného, Milan Laciak za Nitrianskeho modrého, Daniel Benko za Holičského modrého a Ján Michalko za Francúzskeho barana divosfarbeného. Na výstave dostali pamätnú medailu a pämatný list i vystavovatelia, ktorí neboli ocenení. O vystavovateľov, hostí a návštevníkov sa vzorne starali členovia usporiadajúceho ZO SZCH v Joviciach.
                                                                                                                                                          Bc.Dudás Attila

 

V príjemnom prostredí s priateľmi

  Stáva sa už peknou tradíciou medzi drobnochovateľmi, že pri svojich rodinných, pracovných povinnostiach a oddanej starostlivosti o svoje zvieratká považujú za dôležité zorganizovania neformálnych stretnutí chovateľov. Aj napriek zaneprázdnenie si drobnochovatelia radi nájdu čas na to, aby sa stretli so svojimi známimi, priateľmi, chovateľmi z blízkeho alebo i dalekého okolia. Takáto príležitosť na neformálne priateľské stretnutie sa naskytla vďaka Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov dňa 28. júla 2013 v Joviciach. Bolo to tu už po vlaňajšom roku  druhé stretnutie podobného charakteru, na ktorom sa drobnochovatelia - väčšinou dobrý priatelia - zišli na neformálnom stretnutí v kultúrnom dome v Joviciach pri Rožňave. Zámer organizátorou bol jednoznačný: poskytnúť príjemný priestor a vytvoriť dobrú atmosféru pre drobnochovateľov na voľné debaty, zoznamovanie sa, i výmenu skúseností, na ktoré činnosti sa  veru počas pracovného roka  nenaskytá veľa príležitostí. Najmä vďaka predsedovi ZO v Joviciach Jozefovi Krajlikovi, ale i ďalším členom tejto organizácie bolo vo veľkej sále kultúrneho domu vytvorené prostredie, v ktorom sa 75 pozvaných hostí i asi 30 členov ZO Jovice cítili veľmi dobre. Stretli sa tu starí priatelia z Popradu, Revúcej, z Čerenčian od Rimavskej Soboty, Veľkej Idy, ale i hostia z maďarského Ózdu, Egru, Jászárokszállásu. Všetkých prítomních privítal a pozdravil Jozef Krajlik, predseda ZO v Joviciach. V mene chovateľov a hostí sa organizátorom poďakoval tajomník oblastného výboru z Popradu ing. Eduard Šeling, a tajomník oblastného výboru z Rimavskej Soboty p. Otčenáš. Stretnutie drobnochovateľov v Joviciach spestril a k dobrej nálade prispel i kultúrny program miestneho folklórneho súboru pod vedením Jánosa Gebeho. Výborné zákusky, ale hlavne guľáš, ktorý navaril Emil Albert a Ladislav Slíž boli tím správnym okorenením / no, pravda je ale, že po takom fajnom guľáši si veru bolo treba dať i pohárik-dva tekutého! / stretnutia, ktoré upevnilo priateľské vzťahy, ale zároveň i poskytlo priestor na výmenu odborných poznatkov a skúseností. A diskutovalo sa tu čulo i o nadchádzajúcich jesenných chovateľských výstavách, kam už mala namierené väčšina účastníkov príjemného letného jovického stretnutia.
       Ferenc Ambrus

 

Horný Gemer sa zviditeľňuje

Krásna to príroda okolia Rožňavy, údolia rieky Slanej vytvára scenériu v ktorej radi žijeme a zanietenci venujú všetok svoj volný čas našej záľube, chovateľstvu. Naša ZO je ešte veľmi mladá organizácia, veď máme za sebou len dva roky fungovania. Ale odhodlanie predsedu našej ZO SZCH Jovice Jozefa Krajlika, i niektorých ďalších , veľmi aktívnych z 26 členov ZO už prinášajú prvé pekné výsledky našej práce. V uplynulom roku 2011 sme si už hneď naplánovali výstavu u nás doma v Joviciach pri Rožňave, na ktorej sa zúčastnilo 14 našich členov, zo ZO Veľká Ida tu boli dvaja, zo ZO Revúca piati chovatelia. Využili sme i blízkosť Maďarska a z neďalekého mesta Ózd sme pozvali siedmych chovateľov na našu takto už medzinárodnú výstavu. Celkove bolo na našej výstave predstavených 300 zvierat. Sme veľmi radi, že náš člen Milan Laciak vyhotovil 30 pamätných medailí pre našu ZO, ktoré sme odovzdali úspešným vystavovateľom. K dobrej nálade a úspechu našej výstavy prispel  výborný guláš a  krásna torta.
 Naše kontakty smerom na Maďarsko sme rozširovali ďalej. Podarilo sa nám zorganizovať šesť zájazdov na obľúbené burzy v Monori a Nitre. Na týchto zájazdoch sa s nami, chovateľmi našej ZO zúčastnili aj chovatelia z okolia Spišskej Novej Vsi, Popradu, Kežmarku a Revúcej. V už spomínanom maďarskom Ózde sme vystavovali piati z našej ZO. Do Felsőtárkányu pri Egri sme išli vystavovať traja. Na tejto výstave získal Jozef Krajlik hlavnú cenu a dve čestné ceny za hydinu, Milan Laciak získal hlavnú cenu za hydinu a čestnú cenu za králikov, Ladislav Slíž získal dve čestné ceny za hydinu a holuby. Navštívili sme i Národnú výstavu MR v Dabasi.
V lete minulého roku organizovali naši priatelia z Revúcej propagačnú výstavu, kde sa z našej ZO zúčastnili štyria chovatelia. Vo Veľkej Ide nás na výstave reprezentoval Jozef Krajlik, ktorý získal hlavnú cenu za holuby. Mali sme tiež zastúpenie na oblastnej výstave v Poprade. Veľmi radi sme zavítali i na celoštátnu výstavu do Nitry. Tu sme zatiaľ žiadne ocenenia nezískali, ale bolo sa tam na čo dívať i mnohému sa priučiť.
Pri našich počiatočných úspechoch, ktorým sa veľmi tešíme, nás mrzí, že sa nám zatiaľ nedarí podľa našich predstáv pri organizovaní búrz. Už druhý rok sa pokúšame organizovať burzy každý tretí víkend v mesiaci v Joviciach. Aj keď v širokom okolí nie sú takéto burzy, tá naša má zatiaľ žiaľ slabú návštevnosť. No vieme, že treba mať výdrž a odhodlanie a úspechy sa môžu dostaviť i pri tejto našej aktivite. Možno nám k tomu dopomôže i taká propagačná výstava, akú sme organizovali v rámci   Dní obce Jovice.

Ferenc Ambrus

 
 

 

 
free counters